Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna w naszej parafii powstała jako odpowiedź na pragnienie dzieci, które przez kilka miesięcy z zapałem włączały się w przygotowanie niedzielnej liturgii.

Uroczysty obrzęd założenia grupy i przyjęcia nowych członkiń odbył się 1 grudnia 2012 r. Dziewczynki przyjęły z rąk Księdza Proboszcza niebieskie pelerynki, Cudowne Medaliki oraz legitymację członka DSM.

Obecnie grupa liczy 14 dziewczynek w wieku przedszkolnym i szkolnym. Z gorliwością przychodzą na spotkania grupy, uczestniczą w uroczystościach i nabożeństwach ku czci Matki Bożej oraz włączają się w przygotowanie jasełek, gdzie rozwijają swoje talenty aktorskie. 

Dziewczęca Służba Maryjna 2020/2021

Stopień 1 – Dziecko Maryi

Magda O.

Wiktoria P.

Weronika Ż.

 

Stopień 2 – Bielanki

Amelia B.

Maja D.

Tosia G.

Julia W.

 

Stopień 3 – Choralistki

Zuzia G.

Dominika K.

Zuzia K.

Jagoda Ś

 

Stopień 4 – Samarytanki

Weronika B.

Gabrysia K.

Zosia J.

Patrycja K.

Angelika S.

 

Stopień 5 – Nazaretanki

Maja G.

Anna J.

Natalia Sz.

 

Stopień 6 – Przewodniczki

Judyta D.

Julia S.

 

Opiekun grupy: s. Jonatana

Animator muzyczny: s. Julia