Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa

Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała w dniu 13 marca 1863 roku , w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w miejscowości Bourg-en-Bress koło Lionu we Francji. Tam w siedzibie ss. wizytek jedna z nich, po wielu modlitwach i przemyśleniach odpowiedziała na wezwanie Jezusa. Siostra Maria Konstancja Bernaud utworzyła obraz zegara czuwań według , którego przez całą dobę na całym świecie czuwa Straż Honorowa wynagradzając Jego zbolałemu Sercu.

W każdej godzinie oprócz intencji własnych polecane są Bogu intencje wyznaczone i tak:

godz. 12 – 1 – za Kościół św. Papieża, biskupów, kapłanów, seminaria i nowicjaty;

godz. 1 – 2 – za narody, rządzących, pokój i porozumienie;

godz. 2 – 3 – wielkie instytucje: polityczne, cywilne, społeczne;

godz. 3 – 4 – nawrócenie grzeszników i dalekich od wiary;

godz. 4 – 5 – nauczanie i wychowanie młodzieży, nauczyciele, wybór zawodu i powołania;

godz. 5 – 6 – praca i wszystkie wypływające z niej problemy społeczne i ekonomiczne;

godz. 6 – 7 – osoby dotknięte strapieniem, narażone na pokusy i doświadczenia;

godz. 7 – 8 – rodzina, ojcowie i matki, małżeństwa chrześcijańskie i narzeczeni;

godz. 8 – 9 – misje katolickie, misjonarze i wszystkie dzieła dobroczynne;

godz. 9 – 10 – chorzy i konający;

godz. 10 – 11 – dusze w czyśćcu, zmarli w tym członkowie Straży Honorowej

godz. 11-12 – królowanie Serca Pana Jezusa.

Do obowiązków Straży należy:

1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Pana Jezusa;

2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowo i indywidualnie)

3. Brać udział we Mszy św. wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w Pierwszy Piątek Miesiąca;

4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.

6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.