Pokuta

Spowiedź w naszej parafii odbywa się:

  • we wszystkie niedziele, uroczystości i święta podczas Mszy świętej
  •  w dni powszednie pół godziny przed Mszą świętą

Osoby , które z różnych powodów nie mogą przystąpić do spowiedzi przy konfesjonale, z sakramentu mogą skorzystać w zakrystii.

Kapłan jest wykonawcą misji Jezusa w dziele przebaczenia i pojednania, jest on posłany „ w imię Chrystusa”, przez kapłana sam Bóg woła i prosi: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM ! Grzech zrywa jedność z Bogiem i obraża Jego Majestat ale i Miłość do człowieka. Grzech również zakłóca relacje z Kościołem. Dlatego też tak ważnym jest sakrament pokuty i pojednania gdyż przynosi przebaczenie ze strony Boga i pojednanie z Kościołem. Sakrament ten ustanowił Jezus Chrystus i czeka na człowieka w konfesjonale by po raz kolejny powiedzieć poranionej przez grzech duszy, że ją kocha i pragnie jej zbawienia. Człowiek przystępując do spowiedzi nawraca się pod działaniem Ducha Świętego poprzez żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Następuje uzdrowienie i powrót do komunii kościelnej.

Dobre przeżycie sakramentu pokuty zależy od duchowego przygotowania i spełnienia 5 warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu