XV Niedziela Zwykła – 11.07.2021 r.

XV Niedziela Zwykła – 11.07.2021 r.

Ogłoszenia

  1. Przypominamy, że Msze św. w dni powszednie podczas wakacji będą tylko wieczorem o godz. 18.00.
  2. W środę wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, adoracja, nabożeństwo do bł. Matki Małgorzaty Szewczyk i Msza św.
  3. W czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, adoracja, nabożeństwo do św. Jana z Dukli i Msza św.
  4. Dzisiejsza niedziela jest drugą miesiąca. Składka przeznaczona jest – jak było zapowiadane w ubiegłą niedzielę – na ocieplenie kościoła. Można również wpłacać u osób nam znanych z poszczególnych rejonów i na koto parafialne.
  5. O odmówienie różańca w przyszłą niedzielę prosimy Różę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  6. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości odpustowej poprzez udekorowanie kościoła i przygotowanie oprawy liturgicznej oraz pewnej osobie za ufundowanie tablicy informacyjno – ogłoszeniowej, która została umieszczona w przedsionku kościoła. Bóg zapłać.

Przypominamy o ścisłym przestrzeganiu zaleceń sanitarnych, a zwłaszcza zakrywaniu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk podczas przebywania w Kościele.