XXX Niedziela Zwykła – 24.10.2021 r.

XXX Niedziela Zwykła – 24.10.2021 r.

Ogłoszenia

  1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe – w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 16.30. Przypominamy, że z soboty na niedzielę zmiana czasu na zimowy. W najbliższą niedzielę również zakończenie nabożeństw różańcowych.
  2. Rozliczenie finansów związanych z ociepleniem kościoła oraz związanych z tym bieżącymi rachunkami podane będą w kościele podczas ogłoszeń parafialnych i na tablicy ogłoszeń.
  3. Na koncie i w kasie parafialnej pozostaje kwota 9558 zł. Również na bieżąco prowadzone są przeglądy gazowe, elektryczne i wentylacyjne. Pozostaje do zapłaty zamontowany hydrant przeciw pożarowy i obowiązkowo opracowana instrukcja przeciw pożarowa dla naszego kościoła oraz plan ewakuacyjny. Są to zalecenia pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej – niestety nie mamy na to wpływu – takie są wymogi współczesnego prawa budowlanego i przepisów BHP.
  4. W poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych. Jak się sytuacja ze wzrostem zakażeń korona wirusem nie zmieni Msze św. będą o godz. 8.00; 9.30 i 11.00. w kościele; natomiast o godz. 14.00 na cmentarzu na Wilczu. Wieczorem w tym dniu Mszy św. nie będzie.
  5. Zapraszamy na spotkanie Radę Duszpasterską w kwestii omówienia ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem parafii w czwartek o godz. 18.30.
  6. O odmówienie różańca w następną niedzielę prosimy Różę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
  7. Z tyłu na stoliku wyłożone są kartki na wypominki.
  8. 13 listopad (sobota) będzie organizowana pielgrzymka do Krakowa (Kraków Wawel Msza św. – Sukiennice – Centrum JP2 – Łagiewniki). Koszt pielgrzymki wynosi 100 zł. Wyżywienie we własnym zakresie. Wyjazd o. 3.30 rano, a powrót ok. 21.00.

Przypominamy o ścisłym przestrzeganiu zaleceń sanitarnych, a zwłaszcza zakrywaniu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk podczas przebywania w Kościele.