XXIX Niedziela Zwykła – 17.10.2021 r.

XXIX Niedziela Zwykła – 17.10.2021 r.

Ogłoszenia

1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe – w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 16.30.

2. Ubiegła niedziela była drugą miesiąca – składka przeznaczona była na ocieplenie naszego kościoła. Na tacę zebrano 3719 zł., a z dwóch rejonów 2970 zł. Kwota z całości zbiórki w październiku wyniosła 6689 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. Kosztorys ocieplenia strony zachodniej i północnej kościoła zostanie podany w najbliższą niedzielę.

3. Bóg zapłać również dwóm ofiarodawcom za ufundowanie do naszego kościoła pięknego obrusu maryjnego, który jest obecnie używany na ołtarzu oraz skarbonek.

4. O odmówienie różańca w następną niedzielę prosimy Różę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Przypominamy o ścisłym przestrzeganiu zaleceń sanitarnych, a zwłaszcza zakrywaniu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk podczas przebywania w Kościele.